Skartek
Manufacturing, Prototype Manufacturing, Prototype Manufacturing, Prototype

Výroba, Prototyp

Našou silnou stránkou nie je výroba daného produktu vo vlastnej réžii, ale dokonalá znalosť slovenského a českého priemyselného trhu.
SKARTEK má vytvorenú veľmi silnú sieť partnerov a aktívne sa angažuje v otázkach kvality a dosahovania stanovených cieľov.

Vďaka svojej bohatej sieti kontaktov je SKARTEK schopný nájsť najvhodnejšieho partnera ktorý by zodpovedal Vašim požiadavkám (masová výroba, výroba prototypov, plánovanie…) za najlepšiu cenu na trhu: 
 
skartek

© SKARTEK 2010