Skartek
Školenie

Produktivita• Projekt

Naša ponuka, ktorá je viac než len riešením na kľúč, spočíva predovšetkým na prispôsobení sa klientovi, jeho podnikovej kultúre a jeho cieľom.

Naše individuálne riešenia poskytujú našim klientom nevyhnutné základy za účelom koordinovať a zabezpečiť napredovanie ich procesu v závislosti na ich cieľoch.

Náš postup vám umožňuje ubezpečiť sa, že zvolené procesy sú spoľahlivé a efektívne.

Kontaktujte nás a my vynaložíme potrebný čas, aby sme vás lepšie spoznali, pochopili vaše potreby a ponúkli vám riešenie, ktoré bude najvhodnejšie pre vaše projekty : bez ohľadu na to, či pôjde o riadenie tímu alebo o riadenie celého projektu.

Riadenie tímu: Klient MOE

Vytvorenie tímu:

 • 1 projektový vedúci “SKARTEK”
 • 1 projektový tím, ktorí budú tvoriť vlastní pracovníci klienta

Etapy projektu:

 • Definovanie cieľov v spolupráci s klientom
 • Audit pracoviska
 • Vytvorenie tímu s príkazcom
 • - PracoviskoLEAN (1 týždeň)
 • - Riadenie, plánovanie a sledovanie činností

Kompletné riadenie projektu : SKARTEK MOE

Vytvorenie tímu:

 • 1 tím « SKARTEK » na čele s projektovým vedúcim
 • 1 kontaktná osoba « klienta »

 Etapy projektu:

 • Definovanie cieľov v spolupráci s klientom
 • Audit pracoviska
 • Vytvorenie externého tímu
 • Riadenie, plánovanie a sledovanie činností
 • Vytvorenie štúdií
 • Schválenie
 • Spustenie postov/procesov…

 

 
skartek

© SKARTEK 2010