Súčasťou kompletnej ponuky spoločnosti SKARTEK je tiež:

  • Montáž špeciálnych strojov
  • Priemyselný transfer
  • Nastavovanie, spúšťanie a sprevádzkovanie zariadení
  • Zaručenie a zlepšovanie spoľahlivosti procesu

Spoľahlivosť procesu


Spoľahlivosť je meradlom pravdepodobnosti úspešného fungovania systému. Nech sú systémy alebo prvky akokoľvek dobre navrhnuté a skonštruované, časom sa komponenty opotrebúvajú a stupeň rizika sa zvyšuje.

Pomôžeme vám optimalizovať váš výrobný proces identifikovaním rizikových fáz výrobného procesu a eliminovať slabé komponenty v záujme dosiahnutia vysokej spoľahlivosti procesu.

Monitorovanie a vyhodnocovanie procesu by malo byť jednou z priorít riadenia kvality.

Vysoká spoľahlivosť procesu dosiahnutá dlhou životnosťou a vysokou presnosťou následne prináša redukciu nákladov na opravu a údržbu pri zároveň väčšej využiteľnosti zariadenia.

Aktívne pôsobíme v rámci strednej Európy a sme schopní prispôsobiť náš tím vašim požiadavkám.