• Návrh a koncept elektrických, vzduchových a hydraulických zariadení
 • Elektroinštalácie
 • Automatizácia, robotika
 • Spracovanie konceptov robotických liniek
 • Návrhy prípravkov robotických liniek
 • Simulácia robotických pracovísk
 • Programovanie
 • Dokumentácia k robotickým linkám
 • Motion controls
 • Huma Machine Interface
 • Kontrolné a bezpečnostné systémy
 • Certifikáty a osvedčenia

Automatizácia


Ponúkame komplexné a inovatívne riešenia v oblasti priemyselnej automatizácie. Sprevádzame vás všetkými fázami procesu od návrhu riešenia cez výrobu, montáž, testovanie, inštaláciu, technickú podporu, technickú prebierku, výkonnostné testy a údržbu. Poskytujeme široké portfólio služieb od jednoduchého ťahania káblov až do zhotovenia a montáže plne automatizovaného výrobného systému.


Návrh a koncept elektrických, vzduchových a hydraulických zariadení

Na základe vašich požiadaviek vám naši kvalifikovaní pracovníci vyhotovia ponuku šitú na mieru, ktorej súčasťou sú :

 • Špecifikácia a návrh elektrického zariadenia
 • Vypracovanie štúdie, technických výkresov, diagramov a schém pre jednoduché elektrické rozvody a elektrické napájacie siete, bleskozvody, uzemnenia, svetelné a kontrolné systémy, plne automatizované výrobné celky a iné
 • Sme držiteľom povolenia pre prácu v zónach s nebezpečenstvom výbuchu (ATEX)
 • Súčasťou vývoja a tvorby konceptu je aj neustále testovanie nových produktov a systémov s cieľom dosiahnuť najlepšie riešenie pre náš spoločný projekt.

  Elektroinštalácie

  Máme skúsenosti so širokou škálou elektrických zariadení od elektrických rozvádzačov až po kontrolné motorové systémy a plne automatizované elektrické zariadenia.

  Zabezpečujeme komplexné elektroinštalačné služby pre priemyselné projekty :

 • Ťahanie káblov, štrukturovaná kabeláž
 • Bleskozvody a uzemnenia
 • Pick to Light systémy
 • Kontrolné a bezpečnostné systémy
 • Elektrické rozvádzače
 • Motorické rozvádzače
 • Elektroinštalačné služby sú odborne zastrešené od koncepcie projektu až po jeho realizáciu, zahŕňajú :

 • Montáž elektrického zariadenia
 • Premiestnenie, presťahovanie existujúceho elektrického zariadenia
 • Modernizácia existujúcich elektroinštalácií, prípadne výmena za nový model
 • Testovanie a lokalizácia porúch
 • Údržba a opravy (preventívna údržba podľa stanoveného časového plánu, údržba po poruche a uvedenie do funkčného stavu)
 • Odborné prehliadky a odborné skúšky, kontroly a revízie
 • Vyhotovenie meracích protokolov
 • Všetky naše služby poskytujeme podľa aktuálne platných noriem STN.

  Robotika a kontrolné systémy

  Automatizácia hrá v súčasnej dobe veľmi dôležitú úlohu, umožňuje dosahovanie vyšších štandardov, produktivity a neustále zlepšovanie kvality.

  Snažíme sa držať krok s najnovšími technológiami, aby sme boli schopní dodávať úsporné a spoľahlivé riešenia.

  Úzko spolupracujeme so zákazníkmi, aby sme mali čo najlepšiu predstavu o ich potrebách, spolu identifikujeme potrebné komponenty a stupeň automatizácie procesov, dodávame riešenie na mieru a poskytujeme podporu počas zavádzania procesu.

  Máme skúsenosti s návrhom a výrobou komplexných robotických riešení v rôznych oblastiach výroby: manipulácia s materiálom, zváranie a rezanie, baliace linky, umiestňovanie na palety, atď.

  Zabezpečujeme celý proces od návrhu, cez HMI / SCADA / PLC návrh systému, výber nástrojov, programovanie / nastavenie, obsluha panela, montáž, napojenie, troubleshooting až po technické prebierky.

  Naše riešenia sú navrhované, vyrábané a montované v súlade s overenými štandardami a platnými normami kvality.

  Poskytujeme riešenia v rôznych oblastiach :

 • Spracovanie konceptov robotických liniek – štúdie realizovateľnosti, plánovanie procesu, časové analýzy
 • Návrhy prípravkov robotických liniek – výber jednoduchého a cenovo výhodného riešenia
 • Simulácia robotických pracovísk – analýza časového taktu, výber vhodných nástrojov a robotov, analýzy uskutočniteľnosti
 • Programovanie – vytváranie programov pre roboty ABB, Fanuc, nahranie, sprevádzkovanie a optimalizácia programov, školenie personálu
 • Vytvorenie dokumentácie k robotickým linkám
 • Motion controls
 • Human machine interface – rozhranie človek – stroj
 • Motorické rozvádzače
 • Kontrolné a bezpečnostné sýstémy
 • Analyzátory tokov
 • Signálová manipulácia