O nás

Pár slov

Práca nás baví, inak by sme neboli tam, kde sme dnes. Radi objavujeme nové riešenia, skúšame nové technológie. Lákajú nás nové výzvy a naše zanietenie nás ženie vpred.


Organizujeme si prácu a využívame pracovný čas efektívne. Zadávame si náročné úlohy a plníme ich zodpovedne a usilovne.


Učíme sa jeden od druhého a rešpektujeme sa. Máme rôzne názory, no vieme z toho vyťažiť. Rôzne uhly pohľadu nám umožňujú prinášať vám inovatívne riešenia.

KTO SME

Spoločnosť SKARTEK, založená ambicióznymi ľuďmi so záujmom o profesionálny rast a vývoj v mnohokultúrnom prostredí, bola vytvorená s cieľom využívať rozdiely medzi Francúzskom a Slovenskom, a to najmä rozdiely v kultúre a v spôsobe riadenia. SKARTEK využíva to najlepšie z oboch kultúr, so snahou udržať medzi nimi rovnováhu, čo umožňuje naplno využiť prostriedky jednej i druhej strany a dosiahnuť tak stanovené ciele.

Naše motto: Primerané riešenie pre každú problematiku.

ČO ROBÍME

Zameriavame sa na špeciálne zariadenia, automatizované linky, robotické ostrovy, kamerové systémy. Našou úlohou je, aby firmy so sériovou výrobou vyrábali rýchlejšie, kvalitnejšie a mali čo najmenej problémov s údržbou. Riadime váš projekt od A po Z vrátane technických analýz, špecifikácie, návrhu riešenia, výroby vo vlastnej réžii, montáže, inštalácie, previerky, technickej podpory, technickej prebierky, výkonnostného testu a údržby.

HISTÓRIA

Spoločnosť SKARTEK bola založená v roku 2010 s cieľom využiť francúzsku a slovenskú komplementaritu na dosahovanie najlepšej kvality za najnižšiu cenu. Ponúka širokú škálu priemyselných riešení od technického návrhu cez sériovú výrobu až po výrobu akýchkoľvek prototypov.

V roku 2013 sa spoločnosť presťahovala do prenajatých priestorov s rozlohou 800 m2 v Trnave. To nám umožnilo rozšíriť naše výrobné kapacity a zvýšiť objem realizovaných projektov. Vzhľadom na vývoj trhu a rastúci počet požiadaviek našich zákazníkov o dodávku komplexného riešenia sa spoločnosť SKARTEK rozhodla vytvoriť komplementárnu sesterskú spoločnosť SKARELEK.

Spoločnosť SKARELEK bola založená v roku 2012 a zabezpečovala riešenia v oblasti elektroinštalácií, automatizácie a robotiky. V roku 2015 spoločnosť SKARTEK odkúpila spoločnosť SKARELEK a združila svoje aktivity do jedného celku. Akvizícia spoločnosti SKARELEK nám umožnila zjednotiť zdroje, posilniť rast a konkurencieschopnosť spoločnosti a rozšíriť pole kompetencií. Vzhľadom na rastúci objem výroby sa koncom roka 2018 spoločnosť presťahovala do nových vlastných priestorov vo Vlčkovciach.

S rozlohou 2200 m2 má spoločnosť pod jednou strechou všetky činnosti od návrhu, vypracovania dokumentácie až po výrobu. Nové priestory nám umožnili zvýšenie podielu vlastnej výroby vo výrobnom procese, zlepšenie logistiky, rozšírenie výrobných kapacít a tým aj možnosť napredovať. SKARTEK disponuje aj vlastným laboratóriom, v ktorom v spolupráci so slovenskými a zahraničnými univerzitami pracuje na vývoji nových technológií.

V roku 2018 SKARTEK spolu s firmou Letken a Skygrip vytvorili skupinu GPB Technology. Vďaka úspešnej synergii troch spoločností sme dokázali nielen zvýšiť konkurencieschopnosť a podiel na trhu, ale aj preniknúť na nové trhy.

OCENENIA A CERTIFIKÁTY

V roku 2017 získala 2. miesto v rebríčku TOP 10 firiem v kategórii Tuzemská spoločnosť s obratom 2 – 10 miliónov eur. Od októbra 2018 získala certifikát kvality ISO 9001. Od decembra 2021 získala certifikát ISO 14001.